Zapraszamy
Strony internetowe - Skrypty - Hosting

Zakres naszych usług może obejmować


- Administrację serwerów i stacji roboczych. - instalacja serwera Windows 2000/2003/2008/Linux, - konfiguracja Active Directory, - konfiguracja serwera plików, - konfiguracja serwera pocztowego, - konfiguracja konta użytkownika, - zarządzenie kontem użytkownika, - zarządzanie uprawnieniami, - monitorowanie pracy serwera, - backup danych serwera dzienny/tygodniowy/miesięczny

Ochronę danych i bezpieczeństwo informacji - backup danych ze stacji roboczych i serwerów dzienny/tygodniowy/miesięczny, - odzyskiwanie danych, - czyszczenie dysków twardych z danych, - projektowanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego, - audyt oprogramowania,

- Serwis drukarek - czyszczenie i konserwacja drukarek igłowych, - czyszczenie i konserwacja drukarek laserowych, - Oprogramowanie – sprzedaż, wdrożenie, opieka serwisowa - tworzenie oprogramowania na zamówienie klienta